Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Meldcode2019-08-15T10:43:34+00:00

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

In 2013 is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandelingen in werking getreden. Deze meldcode helpt professionals om weloverwogen te handelen wanneer zij vermoedens hebben van kindermishandeling. De meldcode beschrijft in 5 stappen wat professionals dan moeten doen. Voor mediators is het belangrijk om kennis te hebben van de stappen van de meldcode.

In 2010 zijn in Nederland ruim 118.000 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling. Het gaat hierbij om ruim 3% van alle kinderen. Dit is vergelijkbaar met 1 á 2 kinderen per klas. Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van geweld.

Alle professionals die werken met kinderen hebben een zorgplicht voor kinderen die schade door kindermishandeling kunnen oplopen. Maar dit is vaak niet eenvoudig. Hoe duid je de signalen, hoe behoud je de band met gezin zoveel mogelijk in stand houden, hulp organiseren en als dat nodig is tijdig melden?

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling beschrijft in 5 stappen wat professionals moeten doen bij vermoedens van geweld. Organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren stellen een eigen meldcode op met daarin de vijf stappen.

Vijf stappen van de meldcode

 • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
 • Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis of een deskundige op het gebied van letselduiding.
 • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
 • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
 • Stap 5: Beslissen zelf hulp organiseren of melden

Aanscherping sinds 1 januari 2019

Sinds 1 januari 2019 zijn stap 4 en 5 van de meldcode aangescherpt. In stap 4 wegen beroepskrachten op basis van de informatie uit stap 1 tot en met 3 af of zij een vermoeden hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarbij bepalen zij met behulp van een afwegingskader of er sprake is van acute of structurele onveiligheid. In stap 5 nemen beroepskrachten twee beslissingen:

Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?

Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute of structurele onveiligheid.

Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?

Hulp verlenen is mogelijk als:

 • de professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of te organiseren.
 • de betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp.
 • de hulp leidt tot duurzame veiligheid.

Indien hulp verlenen op basis van één van deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk.

Inhoud van de training kan bestaan uit

De (interactieve) training moet ertoe leiden dat deelnemers zich beter toegerust voelen ten aanzien van het signaleren van kindermishandeling, het inschatten van (on-)veiligheid en inzicht verkrijgen in de te nemen vervolgstappen.

U mag verwachten dat deelnemers na afloop van de training:

 • weten wat we verstaan onder kindermishandeling en huiselijk geweld;
 • beschikken over aanvullende kennis rondom het signaleren van onveiligheid;
 • weten hoe je kunt handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling;
 • inzicht hebben over de radarfunctie van Veilig Thuis;
 • kennis hebben over het afwegingskader per 2019;
 • zich daarbij bewust zijn geworden van eigen (eventueel belemmerende) houding/waarden en normen.

Er wordt een deelnamecertificaat uitgereikt. De Jeugdbank maakt deel uit van het trainerscollectief GIA (Geweld in afhankelijkheidsrelaties) dat door Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut wordt ondersteund.

Optie is om een trainingsacteur uit te nodigen waarmee gespreksvoering wordt geoefend. Bij het voorbereiden van de gesprekken wordt afgestemd op de gespreksdoelen. Hierbij wordt ingegaan op de positie en emoties van ouders/verzorgers.

Voor wie?

 • Kinderopvang / gastouders
 • Onderwijs
 • Jeugdzorg
 • GGZ
 • Huisartsen
 • Gemeenten

Data

Geplande data van deze trainingsbijeenkomsten voor individuele deelnemers is op ons kantoor in Deventer:

 • donderdag 3 oktober 2019 van 18.30 tot 22.00 uur: BESCHIKBAAR
 • donderdag 7 november 2019 van 18.30 tot 22.00 uur: BESCHIKBAAR
 • donderdag 21 oktober 2019 van 18.30 tot 22.00 uur: BESCHIKBAAR

Let wel: het aantal deelnemers voor de training is minimaal 7, maximaal 16. Bij onvoldoende aanmeldingen bestaat de mogelijkheid dat de training komt te vervallen en/of samengevoegd wordt, waarover uiteraard tijdig gecommuniceerd zal worden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Omschrijf uw wensen in het contactformulier.

Voor informatie, afspraken en prijsopgaven kunt u ook contact opnemen met:

Marco Last (06-18872609)

Meer weten?

Heb je vragen over mijn dienstverlening of wil je een vrijblijvende afspraak maken?

Bel 06-18872609 of stuur een e-mail naar marcolast@dejeugdbank.nl.

Agenda

Er zijn momenteel geen toekomstige evenementen.