Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Oplossingsgericht werken2019-08-15T10:32:21+00:00

Oplossingsgericht werken

Elk probleem biedt mogelijkheden voor het vinden van eigen oplossingen. Dat is kort gezegd het vertrekpunt van Oplossingsgericht werken, een basismethode in het sociaal werk voor mensen wiens eigen oplossend vermogen tekort schiet. Het doel is mensen in staat te stellen om op hun eigen manier en samen met mensen uit hun omgeving het probleem waarvoor zij hulp vragen aan te pakken.

Oplossingsgericht werken is er voor mensen die zich niet meer in staat voelen om zelf, of met hulp van mensen in hun omgeving, hun problemen te hanteren. Dat wil zeggen: hun eigen oplossend vermogen schiet tekort. Dit probleem, een tekortschietend eigen vermogen, heeft de volgende kenmerken.

 1. Verlies aan eigen kracht; iemand acht zichzelf niet meer in staat om zelfstandig of met hulp vanuit zijn directe omgeving de problemen tegemoet te treden. Hij kan niet meer voldoen aan de eisen en verwachtingen die aan hem gesteld worden.
 2. Verlies van copingvaardigheden; men ervaart dat men kennis en vaardigheden mist om de problemen te hanteren.
 3. Verlies aan zelfbeschikking; men wordt zo bepaald door de problemen dat men de greep op (een deel van) het leven kwijt raakt.

Het hoofddoel van Oplossingsgericht werken is: cliënten hebben hun oplossend vermogen zodanig hersteld, dat zij in staat zijn om op eigen wijze en samen met mensen uit hun sociale context  hun aanmeldprobleem om te bouwen naar een meer gewenste situatie.
Of zij daarmee algemenere vaardigheden hebben ontwikkeld die hen helpen ook andere problemen het hoofd te bieden, is geen expliciet doel van de OW-hulpverlening.

Na afloop van de training heeft de deelnemer:

 • Kennis van de methodiek oplossingsgericht werken
 • Weet van de uitgangspunten van oplossingsgericht werken
 • Kennis gemaakt met meerdere instrumenten die praktijkgericht kunnen worden ingezet
 • Geoefend met meerdere instrumenten en vraagtechnieken vanuit de oplossingsgerichte methodiek
 • Kennis van de verschillende typeringen cliënten en weet de deelnemer op welke wijze hij in contact kan komen
 • Zicht op de verschillende vormen van weerstand bij een client
 • Meerdere handvatten verkregen op welke wijze hij kan omgaan met de verschillende vormen van weerstand
 • Creatieve inzichten om vanuit verschillende invalshoeken een client te benaderen

Meer weten?

Heb je vragen over mijn dienstverlening of wil je een vrijblijvende afspraak maken?

Bel 06-18872609 of stuur een e-mail naar marcolast@dejeugdbank.nl.

Agenda

Er zijn momenteel geen toekomstige evenementen.