Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Loading...
Over mij2019-08-15T11:06:49+00:00

Over mij

Na mijn opleiding Sociaal Pedagogisch Werk ben ik gaan werken in de jeugdzorg. Ik heb gedurende 8 jaar ervaring opgedaan in de residentiële- en ambulante jeugdzorg. Aansluitend op mijn werk in de uitvoering van zorg aan jongeren, ben ik ruim 10 jaar werkzaam bij de Jeugdbescherming Gelderland. Als jeugdbeschermer en jeugdreclasseerder ben ik altijd betrokken geweest bij de uitvoering van de hulpverlening. Als projectleider heb ik projecten gedaan op het gebied van passend onderwijs, personeelsbeleid en de landelijke projectgroep gericht op de (wettelijke) herziening van de kinderbeschermingsmaatregelen en als trainer van het expertisecentrum heb ik uiteenlopende trainingen verzorgd. Momenteel ben ik als teamleider te Apeldoorn werkzaam.

De dynamiek binnen en buiten de gezinnen waar de kinderen en jongeren mee te maken hebben, heeft me altijd geboeid. Door verschillende (bij-)scholingen heb ik mij stevig kunnen ontwikkelen op het gebied van de ontwikkelingspsychologie en kinder- en jeugdpsychopathologie. Dit heeft mijn interesse van de problematiek binnen complexe (echt-)scheiding vergroot. De laatste jaren heb ik mij steeds meer verdiept in scheidingsproblematiek. Steeds vaker werd casuïstiek ingebracht waarbij de strijd van de ouders iedereen om hen heen meesleept in het conflict en de, soms jarenlange, strijd.

Conflicten tussen mensen boeien mij enorm. Het is indrukwekkend wat een conflict met mensen kan doen. Opeens komen er eigenschappen van een mens naar voren die bijzonder krachtig zijn en reflectie op het eigen handelen bemoeilijken. Het is een uitdaging om mensen weer met elkaar om tafel te krijgen en een situatie te creëren waarin gesproken kan worden over het conflict, om te zorgen voor wederzijdse erkenning en toe te werken naar een manier om weer in staat zijn om de stem van het kind te horen en in dit belang weer te willen communiceren met elkaar. Dit is de reden waarom ik me heb laten scholen tot Kindbehartiger. Vanuit deze rol kan ik de complexe problematiek aangaan en de stem van het kind laten horen.

De afgelopen jaren ben ik me verder gaan ontwikkelen als trainer, onder andere op het gebied van het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en professionalisering hiervan. Veelgenoemde feedback uit de trainingen is dat ik goed in staat ben om de theorie en praktijk samen te brengen door mijn waardoor energieke trainingen ontstaan.

Verder geef ik individuele coaching en (team-)trainingen/coaching onder andere aan de hand van DISC. Door middel van een persoonlijkheidsanalyse(s) en/of teamscan breng ik voorkeursgedrag, talenten en communicatie in beeld. Op deze wijze bevorder ik communicatie, versterkt het relaties en onderling begrip en vergroot het effectiviteit individueel, binnen teams en in de organisatie.

Als docent binnen Hogeschool VIAA te Zwolle ben ik eindverantwoordelijk voor de minor “Gedwongen hulpverlening”, waarbinnen ik de twee delen zelf verzorg, te weten “Professioneel inzicht in historische en culturele achtergronden van de gedwongen hulpverlening” en “De professional in de instelling”. Daarnaast ben ik werkzaam binnen Buro TOV te Hoorn en verantwoordelijk voor de module “Wettelijk kader en behandeling in een gedwongen kader”. Het verzorgen van dergelijke colleges, workshops en/of gastlessen doe ik met veel plezier.

Verder organiseer ik jaarlijks in de week tegen de Kindermishandeling een symposium. Zo is afgelopen jaar het symposium “Seksualiteit in relatie tot sociale media” georganiseerd. Dit jaar zal in de week tegen de kindermishandeling een nieuw symposium worden georganiseerd met als onderwerp PAS – ouderverstoting.

Expertise

 • Professioneel handelen
 • Veiligheid / samen werken aan veiligheid
 • Pedagogiek en opvoeden
 • Oplossingsgericht werken
 • Complexe echtscheidingen
 • Teamontwikkeling
 • Open aanspreekcultuur

Erkenningen

 • SKJ geregistreerd Jeugd- en gezinsprofessional
 • Gecertificeerd DISC trainer
 • CRKBO geregistreerd docent
 • Kindbehartiger

Meer weten?

Heb je vragen over mijn dienstverlening of wil je een vrijblijvende afspraak maken?

Bel 06-18872609 of stuur een e-mail naar marcolast@dejeugdbank.nl.

Agenda

Er zijn momenteel geen toekomstige evenementen.