Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
PAS / Ouderverstoting2019-08-15T10:37:25+00:00

PAS / Ouderverstoting

Kinderen hebben van nature een loyaliteitsband met beide ouders. Wanneer één van beide ouders het kind niet meer mag zien, of wanneer die ouder continu zwart wordt gemaakt bij het kind kan het kind een gespleten loyaliteit ontwikkelen genaamd: Parental Alienation Syndrome (PAS). PAS is zeer schadelijk voor kinderen en het kind kan hier ook op latere leeftijd veel problemen door ervaren.

Van nature hebben kinderen een loyaliteitsband naar beide ouders. Met adoptieouders en pleegouders kunnen kinderen ook een loyaliteitsband opbouwen maar dit is verworven loyaliteit. Deze ouders moeten veel meer moeite doen om die band tot stand te laten komen. Bij biologische ouders is deze band er al van nature.

Bij een echtscheiding kan het soms voor één of beide ouders lastig zijn om de liefdesrelatie en het ouderschap los van elkaar te zien. Dit kan resulteren in een vechtscheiding over het hoofd van kinderen. Wanneer een ouder zich in zo’n conflictsituatie onrechtvaardig behandeld voelt, het gevoel heeft overbodig te zijn voor de ex-partner is het belangrijk dat hij of zij hier erkenning voor krijgt van familie en vrienden. De gekwetste ouder vindt op die manier steun om verder te gaan met het leven en een leven op te bouwen met de kinderen zonder de ex-partner. Wanneer die ouder deze steun niet ervaart kan het gebeuren dat die ouder familie en vrienden tegen de ex-partner op gaat zetten en zelf in de slachtofferrol kruipt. Waar kan je een ouder het meest mee kwetsen? Door het weg houden van de kinderen!

Als professional kom je soms in situaties terecht waar kinderen loyaliteitsconflicten ervaren. Om hierop goed te kunnen inspelen, moet je de dynamiek van ouderonthechting leren herkennen. Gardner definieerde in 1985 met PAS een stoornis van een kind die voornamelijk bij vechtscheidingen voorkomt. PAS-kinderen geven (krachtig) aan dat zij een ouder niet langer willen zien en sluiten deze ouder buiten. Ze hebben over die buitengesloten ouder geen goed woord over, maar kunnen geen zwaarwegende redenen voor deze buitensluiting geven.

PAS ontstaat als een ouder het kind in zijn of haar loyaliteitsgevoel beïnvloedt, zodanig dat het kind voelt dat het voor die ouder (de coalitie-ouder) moet kiezen. Maar het is niet alleen het gedrag van een coalitie-ouder dat maakt dat een kind een PAS-kind wordt. Ook kenmerken van het kind zelf en zijn of haar eigen bijdragen in deze afwijzing, maken dat PAS kan ontstaan. Situationele aspecten kunnen verder aan het verergeren van PAS bijdragen.

Inhoud van de training:

  • Wanneer spreken we van een (v)echtscheiding?
  • Onder welke omstandigheden komt ouderonthechting voor?
  • Wat zijn gegronde redenen voor een kind om het contact te willen verbreken?
  • Hoe verloopt het proces van ouderonthechting?
  • Welke interventies werken?
  • Welke categorieën van ouderonthechting zijn er?
  • Hoe ziet het gedrag van coalitie-ouders eruit?
  • Hoe ziet het gedrag van onthechtte kinderen eruit?
  • Hoe kan je de thema’s behorend bij ouderonthechting herkennen?
  • Wat zijn de korte en lange termijn effecten van ouderonthechting?

Meer weten?

Heb je vragen over mijn dienstverlening of wil je een vrijblijvende afspraak maken?

Bel 06-18872609 of stuur een e-mail naar marcolast@dejeugdbank.nl.

Agenda

Er zijn momenteel geen toekomstige evenementen.