Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Loading...
Symposia/congressen2019-08-15T11:42:53+00:00

Symposia/congressen

Ieder jaar organiseer ik in samenwerking met Apozem een symposium in de week tegen de kindermishandeling. Vorig jaar was het thema “verbind voor het kind” en werd een afwisselend, interessant en inspirerend programma geboden voor Huisartsen, Praktijkassistenten huisartsen, Jeugdartsen, Jeugdzorgwerkers Maatschappelijk werkers en sociaal agogen Orthopedagogen (Wijk-)verpleegkundigen en Leraren / Docenten

Symposium 2018

Symposium “Seksualiteit in relatie tot (sociale) media”

Nederlandse jongeren zijn koploper binnen Europa als het gaat om gebruik van sociale media. Opgroeien in een wereld vol media biedt kinderen en jongeren veel mogelijkheden om te leren, de wereld en hun eigen ik te ontdekken. Die online wereld met ongekende mogelijkheden brengt ook gevaren met zich mee waar ze zich niet of onvoldoende van bewust zijn. Grenzen zijn niet altijd duidelijk en jongeren verleggen deze ook nog eens graag.

Van het sturen van virtuele kusjes tot je eerste seksuele ervaring via Facetime. Ze geven zomaar persoonlijke informatie prijs en maken ruzie (cyberpesten). Ook voor het verkennen van seksuele gevoelens en de seksuele identiteit gebruiken kinderen en jongeren (sociale) media. Dat geldt ook voor flirten en seks: veel van wat vroeger achter het fietsenhok gebeurde, doen jongeren nu online. Experimenteren en ervaringen opdoen in het aangaan, onderhouden en afsluiten van vriendschappen en relaties gebeurt nu ook online. Experimenteren, fouten maken en hier misschien wat van leren, hoort bij jong zijn. Voor tieners kan dat passen bij een gezonde, seksuele ontwikkeling, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Als een jongere online over zijn of haar grenzen heen gaat, kan dit soms erg vervelende en verstrekkende gevolgen hebben.

Een flinke uitdaging voor ouders, opvoeders en professionals. Hoe kun je ze beschermen en begeleiden om te voorkomen dat het misgaat. Maar ook: wat kun/moet je doen om hen op te vangen, te helpen en overeind te zetten wanneer dat toch het geval is?

Tijdens het symposium krijgt u onder meer antwoord op onderstaande vragen:

 • Hoe verloopt de seksuele ontwikkeling van een kind en waar liggen de risico’s?
 • Wat zijn alarmsignalen voor een afwijkende seksuele ontwikkeling en wat kan je preventief inzetten?
 • Welke vormen van online seksueel misbruik zijn er?
 • Wat kan je als professional doen om online seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen?
 • Wat kun/moet je doen om jongeren/opvoeders op te vangen, helpen en overeind te zetten wanneer het toch is misgegaan?

Voor wie?

Dit symposium is ontwikkeld voor professionals uit de volgende disciplines:

 • Huisartsen/jeugdartsen
 • Praktijkassistenten huisartsen
 • Jeugdzorgwerkers
 • Maatschappelijke werkers en sociaal agogen
 • Orthopedagogen
 • (Wijk-)verpleegkundigen
 • Leraren/Docenten
 • Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling

Symposium “Seksualiteit in relatie tot (sociale) media”

Handvatten voor het herkennen van risico’s en signaleren van zorgwekkend/grensoverschrijdend seksueel gedrag in relatie tot de mogelijkheden van de digitale technieken.

Programma

09.00 uur             Ontvangst en registratie met koffie/thee

09.30 uur             Opening door de dagvoorzitter – de heer Marco Last

Jeugdbeschermer, Jeugdreclasseerder en trainer binnen het Expertisecentrum van Jeugdbescherming Gelderland, Docent op Hogeschool VIAA Zwolle, lidberoepsgenoot binnen Stichting Kwaliteitsregister, trainer Apozem en eigenaar van De Jeugdbank.

09.45 uur             Seksualiteit in de context (interactieve lezing) – mevrouw Alicia Euwema

Master in de Seksuologie en in de Orthopedagogiek, trainer

 • Introductie en algemene kadering seksuele gezondheid en ontwikkeling
 • Kader: Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag? (grensoverschrijding, misbruik, vormen)
 • Seksuele ontwikkeling per leeftijdsfase (specifiek gericht op tieners)
 • Specifieke verschillen, risicofactoren en aandachtspunten bij diverse doelgroepen
 • Afronding en vragen

11.00 uur             Pauze

11.30 uur             Seksualiteit & Sociale media – mevrouw Marijke Naezer

Promovenda van Gender and Diversity Studies aan de Radboud Universiteit op het gebied van jongeren, seksualiteit en social media. Marijke Naezer is postdoc onderzoeker bij de Radboud Universiteit. Zij verdedigt op 4 oktober 2018 haar proefschrift ‘Sexy adventures: An ethnography of youth, sexuality and social media’. Per september 2018 werkt zij aan twee nieuwe onderzoeksprojecten: één over intimidatie in de wetenschap en één over jonge plegers van shame-sexting.

Sexting, sexy selfies, daten, porno: met de komst van sociale media is er een nieuwe wereld opengegaan waarin jongeren vorm kunnen geven aan seksualiteit. Er is echter nog maar weinig bekend over de manieren waarop jongeren hier precies gebruik van maken. In haar lezing presenteert Marijke Naezer de belangrijkste bevindingen uit haar promotieonderzoek. Voor dit onderzoek deed zij anderhalf jaar lang veldwerk onder Nederlandse jongeren (12-18 jaar). Ze beschrijft hoe jongeren via sociale media vormgeven aan vier dimensies van seksualiteit: avontuur, romantische intimiteit, identiteit en kennisontwikkeling. Marijke biedt een alternatief kader van waaruit een meer evenwichtige aanpak mogelijk wordt, die bijdraagt aan de seksuele vrijheid en het seksuele plezier van jongeren.

Uitgangspunt is het referentiekader van de deelnemers onderzoeken en het juiste perspectief actueel maken. Na de lezing, die ongeveer 45 minuten duurt, is er ruimte voor vragen en discussie.

12.30 / 12.45 uur Afsluiting van het ochtendprogramma door de dagvoorzitter met aansluitend lunch

13.30 uur             Workshop – mevrouw Jacqueline Kleijer

Trainer, spreker, inhoudelijk producent digitale media bij Bureau Jeugd en Media, Eigenaar Opvoeden in Liefde, hulpverlener bij De Rading en Voorzitter bestuur Stichting “Dig it for you”

De risico’s op online seksueel misbruik zijn ook aanzienlijk; sextortion (afpersing met naaktselfies of seksfilmpje), webcamseksmisbruik, loverboyproblematiek, grooming en sexting. Pedoseksuelen en loverboys hebben hun werkterrein verlegd naar websites, chatboxen en sociale media. Dit biedt hen veel mogelijkheden om contact te leggen met slachtoffers en deze in hun greep te krijgen. Online moet je als jeugdige dus óók weerbaar zijn en respectvol met elkaar omgaan. Grenzen aangeven en die van een ander respecteren.

Maar hoe doe je dat? Hoe bepaal je jouw grenzen? Hoe houd je rekening met die van anderen? Wanneer ga je te ver en hoe merk je dat dan? Hoe weet eigenlijk wanneer iemand online te vertrouwen is? En als het nodig is om jezelf te beschermen of voor jezelf op te komen, hoe doe je dat dan?

Daarnaast is het thema seksualiteit “hot item” voor professionals sinds de commissie Samson in oktober 2012 hun rapport onderzoek naar seksueel misbruik in de jeugdzorg publiceerde. Nadruk lag op voorkomen, signaleren en stoppen van seksueel misbruik.

Vanuit de opzet van het symposium en bovenstaande context zal Mevrouw Kleijer een interactieve workshop inhoud geven waarin deelnemers door middel van aansprekende voorbeelden, inzicht en concrete handvatten aangereikt krijgen. Middels casuïstiek worden deelnemers uitgedaagd om de vertaling naar de eigen praktijk te maken.

15.45 uur             Samenvatting, resumé en afsluiting door de dagvoorzitter

Daarna is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje

Symposium

Signaleren van kindermishandeling in relatie met (v)echtscheidingen

Problemen (v)echtscheiding

Een echtscheiding is nooit leuk, maar bij een vechtscheiding gaat het verder. Er wordt over en weer een hoop modder gegooid. Er zijn scheldpartijen, verwijten en pesterijen. Soms gaat het nog verder en worden er zelfs ruiten ingegooid, banden lek gestoken en is er sprake van (kinder-)mishandeling. Kinderen zijn vaak de dupe van een vechtscheiding.

(V)echtscheiding en kinderen

Bij veel vechtscheidingen zijn de kinderen het onderwerp van de strijd. Zij worden dan ook vaak als machtsmiddel ingezet. Onder het mom: als jij niet toegeeft, mag je de kinderen niet zien. De kinderen kunnen door een vechtscheiding veel schade oplopen. Bij mama horen ze wat papa allemaal fout doet en papa vertelt juist weer het tegenovergestelde. Psychisch heeft dit heel veel effect op kinderen. Zij zitten er letterlijk tussenin.

Help mee om het belang van het kind voorop te stellen.

Tijdens het symposium krijgt u onder meer antwoord op onderstaande vragen:

 • Welke vormen van kindermishandeling zijn? Hoe kan ik de verschillende vormen van kindermishandeling signaleren, wat zijn valkuilen en wat zijn mogelijke gevolgen?
 • Hoe verloopt een (v)echtscheiding en wat is de positie van een kind hierin?
 • Wat zijn risicotaxatie instrumenten en hoe kan ik de verschillende instrumenten gericht inzetten?
 • Welke partijen spelen een rol bij de meldcode en wat is mijn eigen rol?

Voor wie

Dit symposium is ontwikkeld voor professionals uit de volgende disciplines:

 • Huisartsen
 • Praktijkassistenten huisartsen
 • Jeugdartsen
 • Jeugdzorgwerkers
 • Maatschappelijk werkers en sociaal agogen
 • Orthopedagogen
 • (Wijk-)verpleegkundigen
 • Leraren / Docenten

Symposium Signaleren van kindermishandeling in relatie met (v)echtscheidingen.

Handvatten voor het herkennen van risico’s en signaleren van kindermishandeling in een situatie van een (v)echtscheiding

Programma:

09.15 uur

Ontvangst en registratie met koffie

09.45 uur

Opening door de dagvoorzitter

Dhr. Marco Last, Jeugdbeschermer, Jeugdreclasseerder en trainer binnen het Expertisecentrum van Jeugdbescherming Gelderland, Docent op Hogeschool VIAA Zwolle en lid-beroepsgenoot binnen Stichting Kwaliteitsregister.

10.00 uur

Inleiding – Kindermishandeling

Margreet Timmer

 • De verschillende vormen en frequentie van kindermishandeling
 • Lichaams- en of gedragssignalen die kunnen passen bij mishandeling of juist niet!
 • Welke alarmsignalen en risicofactoren zijn er?
 • Cultuuraspecten
 • Vechtscheidingen en huiselijk geweld
 • Korte en lange termijn gevolgen van kindermishandeling

11.00 uur

Koffie- en Theepauze

11.30 uur

Complexe echtscheidingen

Dhr. Rene Knip, Psycholoog, contextueel therapeut, supervisor en trainer

 • De maatschappelijk-culturele achtergronden van complexe scheidingen
 • De betekenis van complexe scheidingen voor kinderen
 • Wetenschappelijke kennis over de gevolgen van (echt) scheiding voor kinderen
 • Communicatiepatronen en escalatiemodellen in relaties
 • Enige handvatten voor de hulpverlening

12.30 uur

Afsluiting van het ochtendprogramma door de dagvoorzitter met aansluitend lunch

13.30 uur

Risicotaxatie

Dhr. Alex Vinke, Medewerker Spoedeisende Zorg, Trainer binnen Expertisecentrum Jeugdbescherming Gelderland en voorzitter van de Beschermingstafel

 • Doel van een risicotaxatie instrument
 • Welke voorbeelden van instrumenten op het gebied van risicotaxatie zijn er voor handen?
 • Wanneer kun je een risicotaxatie instrument inzetten?
 • Richtlijnen

14.30 uur

Koffie- en Theepauze

14.45 uur

Meldcode en Ketensamenwerking

Kirsten Regtop

 • Meldcode: wet- en regelgeving (privacy)
 • Doorverwijzing en ketensamenwerking
 • Mijn rol als professional

15.45 uur

Samenvatting, resumé en afsluiting door de dagvoorzitter

Op 23 november 2018 was de tweede editie zijn en het thema van dit jaar is “Geweld hoort nergens thuis” Het programma voor dit jaar wordt halverwege augustus verwacht. Inschrijving kan hier plaatsvinden.

Inschrijven

Kies een symposium
Datum en plaats
Voornaam
Achternaam
Geslacht
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoon
E-mailadres
Huidige of relevante werkplek
Betaling geschiedt door
Opmerkingen

Meer weten?

Heb je vragen over mijn dienstverlening of wil je een vrijblijvende afspraak maken?

Bel 06-18872609 of stuur een e-mail naar marcolast@dejeugdbank.nl.

Agenda

Er zijn momenteel geen toekomstige evenementen.